Thursday, June 26, 2008

Linq - ToList()

När man jobbar med LINQ har man ofta redan en generisk lista av något slag, eftersom man sällan jobbar med objekt som direkt baseras på IEnumerable. När man jobbar med dessa i LINQ vill man ofta få ut just en List (eller List(Of T) VB) och inte en lista av IEnumerable.
I dessa fall är det väldigt enkelt att göra om denna till en hårt typad List genom att använda sig av .ToList() metoden:

protected void SortItems()
{
List<MyObj> items = new List<
MyObj>();
var i = (from o in items orderby o.id select o).ToList();
}


Protected Sub SortItems()
Dim i As List(Of DAL.Base.Journal) = (From items In ItemGroup.Items _
Order By items.Id Select items).ToList()
ItemGroup.Items = i
End Sub

1 comment :

  1. fan va snygg kod! jämför med klas fula kod nedanför. de här ser mycket proffsigare ut!

    ReplyDelete