Tuesday, July 1, 2008

null coalescing operatorn i C#

alla har vi väl nångång använt operatorn ? för att checka om nåt är true eller false och sen returnera olika värden.

en annan smidig operator är ?? som man kan använda ungefär som COALESCE i SQL
operatorn returnerar alltså första värdet som inte är null

tex såhär:

string msg = "apa";
string output = msg ?? "banan";

variabeln output kommer nu ha värdet "apa"
men om man istället har null i strängen msg såhär:

string msg = null;
string output = msg ?? "banan";

då kommer output att ha värdet "banan"
det går även att evaluera i flera led såhär:

string item = DBValue ?? ConfigValue ?? "SomeOtherValue";

läs mer här på scott guthries blogg

1 comment :

  1. I completely resolved my question when I read this post, thanks to the author for the very detailed description. I wrote my review on the cheapest essay discount code, you can go in and read. Thank you very much for your attention in your time.

    ReplyDelete