Friday, October 10, 2008

Digg förbättrar användarupplevelsen

Kevin Rose, grundaren av Digg (wiki) pratade om vad det försökte göra för att få Digg mer intressant för användaren. De hade (har) väldigt mycket trafik men det faktiska nyttjandet av tjänsten var inte så stort som önskat. Användaren är tex inte inloggade när de "diggar" och därmed funkar inte tjänsten fullt ut.

Digg var tvungna att hitta ett sätt att få sajten mer intressant.
Ett av problemen med stora mängder information är att det lätt blir och opersonligt och överväldigande. För att lösa detta började man jobbar med att utveckla en ny "rekommendations motor".

Motorn följer vad du brukar digga och kopplar ihop dig med vad andra personer som diggar samma ämnen. Matchningen görs baserat på keywords.

När tjänsten lanserades kunde man se en ökning av interaktionen mellan användare med 4 ggr.

En annan sak som man började analysera var sk early adopters, personer som är väldigt tidiga på att hitta heta artiklar som sedan blossar upp till stora ämnen. Genom att plocka fram dessa människor diggs blir tjänsten med intressant och relevant. Det sköna med denna metod är att de personer som är early adopters faktiskt inte alls behöver vara medvetna om det själva.

No comments :

Post a Comment