Friday, October 24, 2008

Episerver Partner Forum, tagga mera!

Som ni trogna läsare vet, så var det ju Episerver Partner Forum igår. Konferensen var bra, men tråkigt att se att de inte har någon strategi för hur eventet skall taggas på alla sociala nätverk. 


Varje dragning borde börja med en slide där de säger vilka taggar man ska tagga sina blogginlägg, foton, youtube mm. Genom att göra detta samlas alla inlägg kring dessa ord, och eventet gör ett större avtryck på internet.

No comments :

Post a Comment