Thursday, October 23, 2008

EPiServer Partner Forum

Peter Larsson, vd på EPiServer

Företaget EPiServer:

  • Under årets första nio månader har verkasamheten vuxit med 44%.
  • Omsättning: 135 MSEK
  • EPiServer har 100+ medarbetare.

Webbar på EPiServer:

  • 6000 webbar som använder EPiServer
  • 5000 medlemmar på utvecklarforum

Kunder med EPiServer:

  • 35% av kommunerna
  • 50% av verk och myndigheter
  • 80% av landsting
  • 100+ börsnoterade bolag använder EPiServer för externa webbplatser
  • 10% av företagen är "tagna". 90% återstår att jobba med.

Tydligaste trenden är att jobba med besökare och inte med innehåll.

No comments :

Post a Comment