Tuesday, October 21, 2008

Guldägget 2.0?

Tydligen arbetar reklamförbundet med att definera om Internetkategorin i Guldägget, detta enligt en artikel i resumé idag. Det känns verkligen på tiden, på tävlingsiten presenteras Internetkategorin med följande förklaring.
Internetreklam
Framförd på Internet eller i andra digitala medier. 
Att koka ner hela kategorin till ovanstående definition känns fel. Att bedöma kampanjwebbplatser, corporatewebbplatser och mobilapplikationer enligt samma kriterier tycker jag inte är rättvisande för någon. Precis som Ulf Berlin på Silver säger i artikeln så ska ju vinnaren av en kategori vara relevant för den.

Jag skulle vilja se att man delade in Internetkategorin i följande underkategorier.
  • Bästa corporatewebbplats,
  • Bästa kampanj, kampanjwebb 
  • Bästa mobilatillämpning/applikation

Vilka kategorier föreslår du?

No comments :

Post a Comment