Saturday, October 18, 2008

Nästa steg för Google Apps, ett hot mot Microsoft?

Läste ett intressant blogginlägg på bloggen Googling Google. Författaren till inlägget, Garett Rogers har en intressant teori om vad Google planerar med Google Apps i framtiden. Att Google kommer använda Google Search Appliance som plattform för Google Apps. 

Jag tycker det låter som en trovärdig teori, och som en smart strategi från Google. Än så länge så har ju MS Office fler funktioner, fungerar bättre offline och ingen osäkerhet kring var dokumenten lagras eller vem som kan läsa de. Något som dock Google Apps är mycket bättre på är hur enkelt det är att jobba flera med samma dokument. För att få till det i Office-paketet krävs Sharepoint. Vilket inte är det enklaste att komma igång med.

Med en egen installation av Google Apps försvinner ett par osäkerheter: Var dokumenten lagras och vem som har tillgång till de. Jag tror denna utveckling verkligen tvingar Microsoft att ta fram ett bättre Office-paket.

No comments :

Post a Comment