Thursday, October 23, 2008

Relate+ by Andreas Stjernström

Med Relate+ kommer man att leverera produktionsmallar till EPiServer Community. Mallarna är så pass bra att man inte behöver se dem som "exempelmallar". Detta är naturligtvis en styrka för oss partners och våra kunder. Administrationsgränssnittet för själva communityn innehåller också massa bra vyer för att monitorera användare, inlägg, bilder, filmer och allt annat man kan tänka sig kring communities. I övrigt är det inte jättemycket nyheter jämfört med vad Andreas visade oss redan innan Netstar blev EPiServer.

Det man undrar är om Relate+ kan användas både med och utan funktionalitet i Create+. Kan man använda moduler från EPiServer Community som "Content blocks" i X3? Man kan också tycka att det kommer att kosta en hel del om man ska ha EPiServer CMS, EPiServer Community, Create+ och Relate+.

Relate+ kommer att släppas i slutet av november enligt Andreas Stjernström. Om inte, så hänvisar han till Richard Ljungman.

EPiServer Mail
EPiServer Mail består av två delar. EPiServer Mail Editor som installeras in i EPiServer (ny flik) används för att skapa mailen och välja distributionslistor och EPiServer Mail Application Service som är själva motorn som sprider ut mailen en efter en (i uppföljningssyfte). Statistiken visas sedan inne i EPiServer Mail Editorn.
Statistikdelen ser för övrigt väldigt bra ut. Jag tror att det är något som många av våra kunder skulle ha stor nytta av.

No comments :

Post a Comment