Friday, November 14, 2008

Fagerdala EPS System


Fagerdala EPS System är ett helt nytt sätt att bygga hus. Dessa hus kan inte mögla eller brinna, men går att spika i. Detta system kommer att revolutionera hur hus byggs.


Webbplatsen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av:
Söderhavet, design och koncept
Nansen, system och gränssnittsutveckling
Pointbreak för filmat material

No comments :

Post a Comment