Thursday, January 22, 2009

Erik Markensten och Christian Lizell - Agil utveckling och användbarhet

ChristianErik
Vad är agil utveckling?
Christian: Minska missförstånd mellan kund och utvecklare. Använda tiden effektivt till funktioner som kunden verkligen använder. Motpol till vattenfallsmetodiken från 60- och 70-talet.
Erik: Agil utveckling funkar även i tidiga faser och kravinsamling. Rosas föredrag om personas visar också på en agil process.

Funkar agilt på annat än webb/digitala lösningar?
Christian: På Aftonbladet arbetar man med Scrum inom andra avdelningar med projekt som inte rör webb.

Hur hänger Scrum och Agil ihop?
Christian: Agil innebär "typ" lättrörlig. Stödjer ändringar. Scrum är en metodik som organiserar projekt att följa de agila värdena.

I RUP dokumenterar man mycket. Hur gör man i agila metoder?
Christian: Dokumentation behöver inte vara 100 sidor. Inom Scrum finns inga regler, utan man dokumenterar det som behövs. Design dokumenteras i skisser, kod dokumenteras i testfall (enhetstester) och systemdokumentation i tradionella dokument.

Hur jobbar man med användbarhet i agila metoder?
Erik: Metoden påverkar inte sättet att tänka användbarhet. Arbetet kring användbarhet måste göras ändå. Agila metoder funkar bra tillsammans med ett bra arbete med användbarhet.
Christian: Det är viktigt att justera ett företags eller ett projekts implementation av den agila metoden utifrån erfarenheter för att trimma in metoden och organisationen.

Publiken: Jag ser en risk med agila projekt. Hoppar man över förstudien? Går man för snabbt in på de "hårda delarna"?
Erik: Att jobba agilt är inte att hoppa över kravspecifikation. Ofta kan förstudien göras först, separat, som kan växa fram i en specifikation som sedan övergår i utvecklingsprojekt som genomförs agilt.

Rosa: Har jag förstått det rätt om man har två-veckors iterationer? Kan man ha en användbarhetsiteration?
Erik: Så behöver det inte vara. Jag har jobbat i enveckors-iterationer och i tremånaders-iterationer. En iteration kan absolut syfta till att arbeta användharhetsdesign. Det kan med fördel vara items i en product backlog.

Klockan är 12 och publiken vill ha lunch. Några sista ord?
Christian: Jag tycker det är roligt att många arbetar agilt och iterativt utan att kanske veta om det.
Erik: Mitt slutord är att om några år kommer man inte att fråga om man jobbar agilt eller inte, utan att det är mer eller mindre än självklarhet i 90-95% av alla projekt.

Som ni fattar är ovan dokumenterade frågor och svar inga citat. Jag är alldeles för långsam med tangentbordet för att lyckas med det.

Tackar! Nu ska det smaka med lunch...

1 comment :

  1. Tjenare!

    Vad kul med en sammanfattning så här, tack! Det verkar dock ha blivit en liten förväxling mot slutet. De två sista frågorna ska mina svar bytas ut mot Eriks och tvärtom.

    /Christian Lizell

    ReplyDelete