Thursday, January 22, 2009

Film på webben med Olivier Guerpillon

Olivier är producent på dfm och producerar främst drama och långfilm.


Youtube, SVT Play och Piratebay(!) presenteras som exempel inom "film på webben". Youtube-filmer får ofta betydligt större genomslag än filmer från Hollywood, vilket visar att innehåll, tillgänglighet och målgrupp är helt avgörande. Att vi har utvecklat ett helt nytt sätt att konsumera film och rörliga bilder är också en bidragande orsak till detta.

Utvecklingen inom reklamfilm är att de oftare produceras för att funka även på webben - där de kanske görs interaktiva.

En trend är att företag, istället för att med text och bild berätta hur bra produkten eller tjänsten är, publicerar en informations-/reklamfilm men med känsla, ton och upplevelse förmedlar budskapet till besökaren.

Ett roligt grepp har tagits av Weezer som har bjudit in en "Youtubekändis" i en musikvideo som har blivit succé på webben.

Olivier spår avslutningsvis "lagliga" videotjänster likt Spotify som blandar traditionell film med reklamfilm.

Tack!

No comments :

Post a Comment