Friday, January 2, 2009

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Så heter Sveriges nyaste myndighet som också förkortas MSB. Vi på Nansen har i december slitet hårt tillsammans med våra vänner på Söderhavet för att hinna få webbplatsen lanserbar till årsskiftet.


MSB är ett resultat av regeringens arbete med att sammanföra Krisberedskapsmyndigheten, Styrelsen för psykologiskt försvar och Räddningsverket till en myndighet.


På Nansen gillar vi .NET Framework och EPiServer och vi är glada att MSB också gör det.


Vad tycker ni om Sveriges nya myndighet? Kommentera!

No comments :

Post a Comment