Tuesday, January 13, 2009

Nansen talar på EPiServerdagen

Nansen kommer att vara sponsor på EPiServerdagarna som går av stapeln den 10-11 mars. Troligen kommer vi att nominera en-två sajter till bästa webbplats. På vårt seminarie kommer vi att prata Nansenmetoden för effektiv kravställning för webb.

Många kunder upplever ju idag ett gap mellan designbyrå och teknikleverantör när man ska ta fram en ny webb. Leverantörer som inte förstår varandra med fördyrade och försenade projekt som följd.

Nansen har under året utvecklat en metod tillsammans med vår systerbyrå Söderhavet som i tre tydliga steg tar fram ett underlag som är väl förankrat och som levererar både koncept, design, arkitektur och funktionella krav som hänger ihop. Leverablerna är anpassade så att det både går att köra scrum och traditionella utvecklingsmetoder i utvecklingsprojektet.

1 comment :