Thursday, January 22, 2009

Personas och scenarios med Rosa Gudjonsdottir

(Rosa stavar sitt namn med andra konstiga bokstäver som inte finns på mitt tangentbord.)


Vad är personas och scenarios?
Hur skapar man dom?
Hur använder man dom?

ISO 13407 beskriver processen för användarcentrerad design. Personas skapas när man har identiferat målgruppen och observerat deras behov. Personas används sedan för att designa lösningen.

Ingen (iaf inte här) läser långa dokument som beskriver användare och deras behov. Därför skapar man personas. Man "hittar på" personer som representerar de målgrupper man tror sig ha. Detta är ett lättare sätt att skapa relation med sin målgrupp. En personas är en fiktiv person med namn, bild, ålder, fritidsintressen och arbete och annat som är relevant. De har dessutom mål (med Intranätet, webbplatsen, nåt annat). Livssitation (boende, civilstatus) är ett sätt att enklare förstå personen och deras mål.

Rosa visar dagens första roll-up som föreställer två personas. Dirk heter killen som är en tysk SAP-doktorand. Kan ni se honom framför er? Claudia är Dirks projektledare. Claudia har en katt.

Ett scenario beskriver hur en persona utför aktiviteter för att uppnå sina mål (går in på intranätet, loggar in, söker utläggsmall, hittar, skriver ut, etc.) Det är viktigt att man inte gör för många personas eller för långa beskrivningar.

Man ska alltid använda illustrationer för att tydliggöra att personas är hypotetiska. Cecilia på Antrop är duktig på att illustrera personas.

Man ska även tänka på hur en persona föds, lever, blir föräldrar och "pensioneras" för att få ett trovärdigt flöde genom produkten med förändrade behov.

En persona hjälper projektgruppen att ha exakt samma bild av målgruppen istället för att alla har sin egen bild av ex. "Målgrupp B: Personer 25-35 år".

Tack Rosa!

No comments :

Post a Comment