Thursday, January 22, 2009

Söktrender med Christer Pettersson

Eniro (där Christer jobbar) ska satsa 200-250 miljoner per år i tre år för att flytta hela företaget från print till webb.


Christer berättar om olika faser i sökhistorien.

Sök 1.0 - rankade sidor endast utifrån innehåll
Sök 2.0 - rankade sidor genom att även analysera ut- och inlänkningar
Sök 3.0 - här och nu - integrerat sök, olika träfflistor och olika innehållskällor beroende på vad du söker efter
Sök 4.0 - runt hörnet - personaliserade sökresultat beroende vem, inte vad som söks

Eniros nya integrerat sök (Supersök) har ökat besökarantalet med 80% på tre månader efter lansering. Detta säger ju en del om hur användare vill att sökfunktioner ska fungera.

Med integrerat sök blir det viktigare att sökoptimera bilder, filmer, pressmeddelanden, etc.

Nischade aggregatorer
En trend som finns är de nichade sökverktygen som finns för nyheter, resor, försäkringar, etc. Man läser nyheter på Google som aggregerar nyheter från alla nyhetskällor.

Avmattning i internetannonstillväxten
Siffror visar att internetannonsering fortfarande ökar, men inte lika mycket som tidigare.

Hårdnande konkurrens
Gynnar enligt Christer den agila projektmetodiken. RUP blir RIP (rest in peace).
Konsolidering, konsolidering, konsolidering

Diskussioner om integritet
Mer integration på Internet, webb 3.0 runt hörnet och skarpare bilder intensifierar diskussionen om integritet. Christer visar exempel på där Google Streetview har suddat ut ansiktet på en häst - för att vara på säkra sidan :-).

"Nöden är uppfinningarnas moder"
Nya affärsmodeller för Internetannonsering. Nya kreativa lösningar för olönsamma webbplatser. Ta mer betalt för smartare annonsexponering genom att veta mer om sina besökare.

Vi får se hur rätt Christer får. Tack!

No comments :

Post a Comment