Tuesday, January 13, 2009

Twitter för företag

IDG publicerade idag en artikel som belyser det faktum att allt fler företag, organisationer och politiker börjar använda mikrobloggar i sin marknadsföring.

Jag tror att detta är helrätt. Däremot kräver det sin man på marknadsavdelningarna runt om på företagen för bemästra dessa fenomen och använda kanaler och plattformar (webbsidor, bloggar, mikrobloggar, sociala medier, etc.) på bästa sätt. Jag tror att mikrobloggen som format innebär en betydligt lägre tröskel att använda eftersom inläggen inte är längre än 140 tecken och därmed inte förväntas vara så genomarbetade.

Twitter eller Jaiku är väl de plattformarna som hittills har fått störst genomslag bland mikrobloggar. För Twitter finns API:er som gör det möjligt att man direkt från företags webbplatser och CMS kan publicera nyheter till Twitter. I Jaiku har man även möjlighet att länka in RSS:er för att generera mikroblogg.

Följ några intressanta mikrobloggar på Twitter:
SvD Ledare
GM Europe
Volvo XC60
Nansen

No comments :

Post a Comment