Thursday, February 12, 2009

Nansen skyddar Rudde

Rudde är tack vare sin kompetens och arbetsmoral en viktig kugge i Nansens verksamhet. Vi vågar inte ens kalkylera på vad det skulle innebära för Nansen om Rudde skulle skadas och behöva vara hemma. Vi har därför bestämt oss för att låta Rudde agera försöksperson för ett nytt säkerhetssystem som vi vid gott utfall kan komma att erbjuda samtliga anställda.
Erfarenheter från företag som har testat liknande eller andra typer av anrodningar mottages tacksamt.

4 comments :