Wednesday, February 4, 2009

Twitter under Super Bowl

NY Times har gjort en riktigt cool graf, grafen visar twitter-inlägg som handlar om Super Bowl utlagda på en USA-karta. Grafen är även animerad och visar hur inläggen förändras i takt med matchen. 


Verkligen ett intressant exempel på hur man kan utnyttja Twitter för att analysera vad som sagts var. På sikt borde man ju kunna göra detta i realtid och därmed utnyttja det som en marknadsundersökning. Gör man det i realtid går ju budskap och kanalstrategi att förändra för att nå önskad bredd och penetration.

No comments :

Post a Comment