Thursday, March 12, 2009

Engagera och vårda dina kunder på nätet

Ytterligare en intressant debattartikel i dagens resume, mer och mer webb i resume, på tiden om jag får säga mitt.

Artikeln är skriven av Conrad Bennett, Technical services director, WebTrends och tar upp vikten av att engagera kunderna, det räcker helt enkelt inte att bara trycka ut sitt budskap enligt de fyra P:na (Produkt, Pris, Plats och Promotion). Nu är det snarare de fyra R:en ( Reveal, Reward, Respect och Retain). I kort handlar det om en modell som är centrerad utifrån konsumenten.

  • Reveal, identifiera dina bästa kunder, vad gör de online, var kommer de ifrån osv.
  • Reward, lyssn och belöna dina kunder, med unika erbjudanden kopplade till deras beteende.
  • Respect, genom att veta vilka de är och ge unika erbjudanden, visar man att man respekterar och förstår kunden.
  • Retain, handlar om förmågan att initiera en dialog med kunden och därmed kunna behålla kunden.

Jag håller verkligen med, det är ju det här vi på Nansen verkligen tror på. Vi tror på att vägen dit är via en starkt förankrad webb- och onlinestrategi. För det är ju inte bara sin egen webbplats som spelar roll. Presumtiva kunder kan ju finnas på helt andra ställen på internet, tex twitter, facebook eller andra bloggar. Så det är ju verkligen viktigt med en strategi för hur företaget skall agera på internet.

För att detta ska till så tror jag det behövs en del saker.
  • Internetnärvaro blir en ledningsfråga och inte en fråga för IT- eller Marknadsavdelningen, utan båda samtidigt och välförankrat.
  • Nya roller och anställningar krävs, (Som Tim Walters var inne på)

No comments :

Post a Comment