Tuesday, March 10, 2009

Micael Herkommer om pragamtiska webbplatser

Micael Herkommer jämför traditionella webbplatser med pragmatiska. Micael talar om varför bloggar ofta upplevs lättare att administrera än traditionella webbplatser. Orsaken kan i många fall tillskrivas den traditionella webbplatsens hierarkiska informationsarkitektur.


Som en del av den pragmatiska webben talar Micael också mycket om Internet-närvaron som helhet. Ännu ett fördrag som känns bra höra som medarbetare på Nansen där vi länge har talat mycket om detta. Micael tog ett exempel med en bildbank där han i många fall rekommenderar att använda befintliga bildhanteringstjänster online - exempelvis Flickr. Genom att använda befintliga tjänster som ofta är kostnadsfria blir man ofta snabbare och just det - mer pragmatisk. Med tanke på vad jag har sagt i kundmöten är det musik i mina öron.

No comments :

Post a Comment