Monday, March 9, 2009

Nansen utvecklar ny webbplats för Proact

Nansen har fått uppdraget att tillsammans med Söderhavet utveckla börsnoterade Proacts nya webbplatser på EPiServer CMS 5. Proact finns idag i 8 länder och är specialiserade på tjänster och lösningar för att hantera, säkerställa och lagra stora mängder affärskritisk information.

No comments :

Post a Comment