Friday, March 6, 2009

Nansen varvar upp inför EPiServerdagen


Nu i veckan har vi jobbat med förberedelserna inför EPiServerdagen (den 10/3, Kistamässan). I veckan har det kommit flera olika leveranser till kontoret. Så vi kommer fullastade med give-away material.  Vi har numera stickers, tablettaskar samt ett fåtal Handy Power.


No comments :

Post a Comment