Friday, March 6, 2009

På tiden Microsoft! (lägger ned IE, satsar på WebKit)

Inte att ni byter namn på er browser, utan att man nu bygger den nya browsern på existerande open source plattformar. I detta fall WebKit, som även Google Chrome och Safari är byggda på.

Jag tycker det är helt rätt! Varför ska alla browsertillverkare bygga egna ramverk för hur html, css, flash och javascript skall tolkas? När det finns ypperliga alternativ i WebKit och Mozilla. För i grund och botten gör ju alla browsers samma sak, tolkar och renderar. Problemet med webbutveckling idag är ju just hur pass olika olika uppmärknings- och scriptspråk tolkas av de olika webbläsarna. Med en gemensam kärna och grund kommer detta leda till att mindre tid kan läggas på att åstakomma samma sak på flera olika sätt och att mera tid istället kan läggas på att gör rikare gränssnitt och bätre användarupplevelser för besökarna.

Istället för att lägga energi på denna smör och brödutveckling är det mycket bättre om de lägger denna tid på utvecklingen av nya innovativa gränssnitt. Tex så gillar jag Google Chromes adress/sökfält, samt startsidan med mina 9 vanligaste besökta sidor. Det är dessa egenskaper i Chrome som har fått mig att byta till Chrome som standardläsare.

Tycker Microsoft skulle anamma detta tänk på deras OS och Office-paket med, bygg kärnan på Open Source plattformar och bygg gränssnittet själva. 

Vet inte vad ni tycker, men för mig är detta en ganska stor grej. Tilläggas dock att det hittils rör sig om rykten, mera information finns på KezNews.

No comments :

Post a Comment