Friday, March 13, 2009

Problemet är inte Volvo. Det är affärsmodellen som är fel!

I en artikel på idg.se idag resoneras kring att IT-företag framförallt i Västsverige har det väldigt tufft just nu. Vår uppfattning är att krisen för konsulterna i grund och botten inte beror på krisen i fordonsindustrin utan snarare på brister i affärsmodellen. De medelstora Teknik- och IT-konsulterna levererar helt enkelt inte affärsnytta till sina kunder och blir nu utkonkurrerade från tre håll.

  • De stora Outsourcingleverantörerna konkurrerar med helhetsgrepp på infrastruktur och applikationer, dessutom med arbetskraft placerad i låglöneländer.
  • Nischleverantörer konkurrerar med spetskompetens inom högt efterfrågade områden med djup kunskap och erfarenhet som kan samordnas i tid vilket inte IT-konsulterna klarar av
  • Konsultmäklarna erbjuder i grund och botten samma tjänst, dvs. resurser på timma. Konsultmäklarna är dessutom vida mer effektiva i exekveringen av affärsmodellen genom att både kunna leverera samma eller bättre kompetens till lägre pris samtidigt som man kan leverera hela marknadens lediga kapacitet momentant.

Långsiktigt finns det helt enkelt inte utrymme för aktörer som inte hittar en strategi där de tillför värde. Att leverera resurser är väl knappast en konkurrensfördel?

No comments :

Post a Comment