Tuesday, March 24, 2009

Sjutton också, Nansen växer!

From första april, så är Nansen sjutton anställda. Det senaste tillskottet till oss på Skeppsbron är Kalle Paulsson. Kalle har jobbat med utveckling på internet sedan 1994 ("Vi gräver guld-sommaren") och kommer närmast från Albert Ken.


Kalles arbetsuppgifter kommer vara interaktionsdesign och användbarhet. Våra kunder kommer även att kunna dra nytta av Kalles kunskaper när de vill ha råd och hjälp för hur de får en bättre internetnärvaro. I och med denna rekrytering ökar Nansens kompetens inom affärs och strategiutveckling för nya medier. 

Välkommen Kalle!