Monday, April 6, 2009

Nansen fulltaligt igen

Så, nu är Nansen återigen fulltaligt. Våra amerikaresenärer är tillbaka igen efter en hel vecka i USofA, lite jetlaggade men på kontoret. Dock i ett helt nytt rum med och med helt nya människor. Få se om de kan hålla sams därinne...

No comments :

Post a Comment