Wednesday, May 27, 2009

Få egna EPiServer Community entitetstyper att fungera med attributsystemet

Under de gångna månaderna har jag publicerat en artikelserie i fyra delar om hur man bygger en egen EPiServer Community modul. De artiklarna täckte grunderna men lämnade några luckor, bland annat hur man får entiteterna i den egna modulen att fungera som värden för attribut på andra typer. Den luckan fylls nu med en uppföljande artikel titulerad Creating a Custom EPiServer Community Module - Attribute Data Types som precis publicerades på EPiServer World.

No comments :

Post a Comment