Sunday, May 24, 2009

Vikten av att abstrahera externa system - en skiss

Härom veckan bad Micke mig att ta fram en bild som förklarade hur vi brukar bygga system på ett arkitekturellt plan vad gäller skiktning av olika lager. Efter lite diskussion kom vi fram till att det han var ute efter var fallet då vi integrerar mot externa system, då det är en bra idé att jobba med fasader. Visserligen är det en god idé att alltid låta högnivå system, eller delar av system på hög nivå, exempelvis gränsnitt, jobba mot implementationer av abstraktioner, men terminologin har en tendens att skilja sig åt något när det gäller exempelvis egna datalager istället för externa tjänstelager så vi valde att fokusera på det senare. Resultatet blev så här.

Feedback, både på innehållet och hur skissen kan göras mer pedagogisk tas tacksamt emot!

No comments :

Post a Comment