Monday, July 6, 2009

Fridtjof har lämnat kontoret...

Han har haft en hård helg Fridtjof men nu är han på plats ute i Sumpan.