Thursday, November 12, 2009

EPiServer Partner Forum - Inledning

Idag är några från Nansen och även många andra på EPiServer Partner & Tech Forum.

Inledningvis får vi veta att det går bra för EPiServer. Under första halvåret 2009:

  • har man sålt 3+ licenser varje dag
  • har man sålt sålt 73% fler licenser jämfört med samma period 2008
  • står över 50% av tillväxten från nya produkter
  • arrangerades över 50 seminarier av EPiServer
  • hade fler än 750 personer har utbildats i att använda och utveckla EPiServer


EPiServer bygger ut supportverksamheten med tio personer i Hannoi och har även utökat den svenska säljorganisationen med två personer.

IDG har konstaterat att 41% av landets företag (över 50 anställda?) och offentliga sektorn. Sami Grahn, mannen på scenen, räknar snabbt ut att cirka 59% alltså inte använder EPiServer ännu.

EPiServer menar att webbplatser framöver kommer att handla mer om "Site management" istället för "Content management". Samtidigt ställs högre och högre krav på mätbarhet för att kunna analysera effekten av investeringar.

EPiServer kommer med en massa intressanta lanseringar:

  • CMS 6 under första kvartalet 2010 (specificera mera, tack!)
  • Composer 4 två månader efter CMS 6
  • Community 4 två månader efter CMS 6
  • E-Commerce under första halvåret 2010


Sammantaget måste man ju säga att mycket pekar i rätt riktning på EPiServer. Jag ser fram emot fortsättningen av dagen och tycker att det känns inspirerande att jobba med EPiServer.

No comments :

Post a Comment