Tuesday, December 1, 2009

Nya coop.se är lanserad

Nya coop.se är lanserad! Nya coop.se är en sammanslagning av de tre tidigare sajterna coop, medmera och KF. Nansen har varit delaktiga i Strategi, koncept och design tillsammans med Söderhavet och Forsman & Bodenfors. Utvecklingsprojektet har genomförts av Nansen på EPiServer CMS 5 Enterprise och Communityplattformen Relate+ samt sökmotorn SiteSeeker från Euroling. Integration mot Medmeras bank- och kortsystem har ingått som en del i projektet. Den nu lanserade sajten utgör en plattform för att kunna arbeta mer effektivt med lojalitetsbyggande, kampanjer och inspiration.

No comments :

Post a Comment