Monday, January 4, 2010

årets första arbetsdag på Nansen

2010 (tjugohundratie, tvåtusentio, tjugotio?)
första arbetsdan för året idag. vi hoppas det blir minst lika bra som förra året, 2009

1 comment :