Thursday, May 27, 2010

Blicken, pilen, filen...

För att kunna komma vidare i livet, byta spår och sikta framåt, så måste man först titta bakåt. Det är sen gammalt, åtminstone sen jag från en luttrad bilskollärare fick lära mig en minnesregel för filbyte, där en blick i backspeglarna alltid skulle följas av: "pilen, filen...".

Det gäller även arbetslivet och vår interna fortbildning på Nansen. Häromdagen hade vi ett retrospektiv för Vårdförbundsprojektet tillsammans med Söderhavet och kombinerade det med lite Kick out.
Retro Deluxe, projektutvärdering med förfriskningar

Projektet var långt, i stora drag lyckat men framför allt nådde vi ett väldigt tydligt slut i och med den tydliga lanseringsdagen. Då blir det både värdefullt och ganska enkelt att några veckor efter detta tillfälle sammanfatta och reflektera kring upp- och nedsidor, primärt kring det som rörde utvecklingsprojektet under VT 2010.

Diskussionen var bra och innehåll ett antal intressanta iakttagelser såsom:
  • En i huvudsak bra användning av SCRUM-metodiken, med korta täta sprintar, tydliga leverabler i omfång och milstolpetidpunkter, och en tydlig backlogg med kundavstämda avgränsningar.
  • Generellt sett ett ömsesidigt lärande kring varandras processer (alla inblandade) och arbetssätt, framför allt mellan leverantör och kund, där täta avstämningar och mycket kommunikation var nyckeln till framgång. Trots att detta krävde mer PL än avsatt.
  • Möjligen skulle man ytterligare avgränsat antalet funktioner och önskemål som kunden ville ha med i version 1.
  • Det finns heller ingen ände på hur många avstämningar och hur mycket kommunikation man kan ha.

M.m. m.m. Det man kan konstatera är att det är sällan man får ståta med att lyckas sätta med alla projektmarametrarna, tid, kvalitet och kostnad. Gör man det så är man värd en middag och lite stå-upp på Norra Brunn. Dit bar det iväg efter dragningen, inte så mycket folk, och lite trög och konstig publik (två tjejer som tjattrade under alla akterna tills de reste sig och gick mitt i allt), men helt OK genomfört av de tre komikerna.

André Wikström var andra ut efter uppvärmning av...

... Fritte Fritström, som var lång och roligl

Kvällens meste ad-libare och publikavkännande var helt klart Adde Malmberg, som rev ner en och annan skrattsalva.

Tack projektet och gänget!

No comments :

Post a Comment