Tuesday, June 15, 2010

Trygga Barn

Tillsammans med DDB har vi utvecklat Trygga Barn, en informationswebb från Trygg Hansa om allt som rör barn.

Huvudmenyn är ett reglage som man väljer vilken ålder man är intresserad av. Rätt puffar glider fram, och sedan är det bara att ta sig djupare ner i innehållet. Stor vikt har lagts på att animeringarna ska flyta på bra, men även att webbplatsen ska vara sökmotorvänlig samt att webbläsarens funktioner för bakåt/framåt ska fungera som tänkt.

Webbplatsen är byggd på N2, där vi har byggt upp ett vanligt träd för innehållet, men även en customstruktur för förstasidans åldersstyrda puffar.

Viss information gäller för fler åldrar, så en sidtyp som hämtar in innehåll från en annan sida togs fram för att redaktören inte ska behöva jobba med dubletter.
No comments :

Post a Comment