Tuesday, September 21, 2010

Det går bra nu!

Vi har inte bara rivstartat hösten med fyra nya kompisar utan även med en intensiv försäljningsperiod. Det tycker vi är roligt och insersamtidigt att vi skulle behöva bli ytterligare några fler. Är du .net-utvecklare, gränssnittsutvecklare eller duktig på mobilapplikationer, kontakta oss!

No comments :

Post a Comment