Monday, February 28, 2011

Ny iPhone app till bilpriser.se

Bilpriser.se lanserade i fredags världens första iPhone-app för identifiering och värdering av bilar genom mobilkameran. Med några enkla knapptryckningar får användaren dagsfärska bilvärderingar på över 9 000 bilmodeller och 80 000 modellversioner.
Ladda ner appen från iTunes
Om iPhone appen på Bilpiser.se

Appen är utvecklad i ett samarbete mellan Bilpriser, Nansen, Touchify och Deportivo.


Idé, Design, Strategi: Deportivo
Projektledning och utveckling: Nansen och Touchify

Strategi
Bilpriser är Sveriges främsta leverantör av dagsfärska värderingar av bilar och man är välkända i återförsäljarledet. Uppdraget var att ta Bilpriser ut på gatan. En mobil version skulle kunna nå en ny målgrupp och ge redan existerande kunder ett mervärde. Frågeställningar när Bilprisers värderingar skulle göras mobila var följande: Hur nås en målgrupp av vanliga bilkonsumenter som inte har koll på märken och modeller? Hur görs vägen mellan tanke och värdering så kort som möjligt? Går det att lägga till en dimension så att trogna kunder som redan använder bilpriser på nätet känner att det faktiskt underlättar att göra värderingen med mobiltelefonen? Kan vi göra något nytt och spännande som även kan få spridning i medier, såväl i traditionella som sociala?

Svaret blev världens första app som använder kamerafunktionen och registreringsnumret för att få fram bilens dagsfärska marknadsvärdering. Bilpriser-appen är en iOS-applikation som ger användarna möjlighet att direkt från sin iPhone göra en värdering av en bil. Genom att fotografera registreringsskyltar gör appen en visuell analys av registreringsnumret och ger användaren en värdering av bilen. För att göra värderingen ännu mer exakt kan man skriva in hur många mil bilen har gått, vilka tillvalspaket man har köpt osv. Eftersom telefonen är direkt personlig var det även ganska naturligt att även lägga till funktionalitet som att spara tidigare värderingar.

Tekniska utmaningar
Den stora tekniska utmaningen i appen var att kunna värdera en bil direkt med hjälp av kameran. Målet var att så enkelt som möjligt kunna fotografera en bil och från denna bild kunna tolka registreringsnumret.
Vi var tvungna att hantera ett antal olika faktorer:
  • Hur mycket ljus kommer krävas för att en bild ska kunna tolkas?
  • Hur mycket störningar i bilden klarar vi av? Måste reg. numret fylla hela bilden eller kommer det fungera att ta en bild på lite avstånd?
  • Kommer fotovinkeln påverka bilden? Måste kameran hållas precis rakt mot registreringsplåten?
  • Hur kommer de olika kameraversionerna i gamla och nya iPhones påverka resultatet?
  • Fungerar det att fotografera bilar vid dåligt väder med smutsiga eller snöiga bilar?
  • Går det över huvud taget att bygga in OCR-funktionalitet i telefonen. Kommer processor och minner räcka till?

Initialt utvärderades hur olika OCR-motorer kunde tolka bilder. De fösta testerna gav ett positivt resultat. Vi anpassade en OCR-motor för att kunna köras i telefonen. När vi sen började testa kameran i olika telefoner och under riktiga förhållanden visa det sig följande:

  • OCR-tekniken är i grunden byggd för att läsa av dokument och visa sig ganska svår att optimera för denna typ av bildavläsning där motivet innehåller för mycket omgivning och störningar.
  • Kameravinkeln mot registreringsplåten blev väldigt känslig. Som fotograf försattes man i en ganska obekväm situation då man tvingades huka sig ner mitt framför bilen för att kunna få en tolkningsbar bild.
  • För ett lyckat resultat kvävs att flera samplingar av bilden köras av OCR-motorn för att få fram det mest sannolika resultatet av registreringsnumret. Ju fler samplingar desto bättre resultat. Denna operation är extremt processorkrävande och visade sig vara för krävande för telefonen och svarstiderna gjorde funktionen oanvändbar.

För att komma runt dessa problem bytte vi ut OCR-motorn mot en applikation som vektoriserar bilden och försöker tolka resultatet. Vektorisering av bilden visade sig fungera avsevärt mycket bättre för denna typ av bilder. Vi flyttade även över själva bildtolkningen till en server där vi kan nyttja mer processorkraft. Den nya lösningen ger imponerade bra resultat.

Intresset för appen har direkt visat sig stort och i skrivande stund ligger den på andra plats under Top paid i App Store (före Angry Birds! ;).

Mer läsning:
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3112904.ece

http://www.bilpriser.se/iphone

http://feber.se/iphone/art/202756/ta_kort_p_regskylten_och_f_red/

http://www.mkse.com/2011/03/01/nansen-touchify-och-deportivo-bakom-kvd-bilpriser-se-iphone-app/

http://www.springwise.com/automotive/bilpriser/

No comments :

Post a Comment