Thursday, May 19, 2011

Martin Edenström, ny Marknadschef på Nansen

Nansen har rekryterat Martin Edenström som ny marknadschef för Nansen. Martin börjar 1:a Juni och får i uppdrag att förstärka Nansens varumärke. Martin har en lång erfarenhet från branschen och känner marknaden väl, hans blogg Mkse.com är ledande inom CMS-relaterade nyheter i Sverige.


Förutom arbetet med Nansens varumärke kommer Martin arbeta med strategiutveckling samt projektledning i våra kundprojekt.

Martin, Välkommen till Nansen, det här kommer att bli roligt!


No comments :

Post a Comment