Friday, September 16, 2011

Diligentias nya projektwebbar lanserade

Idag lanseras Diligentias nya projektwebbar, i första skedet för Sveavägen 44 och Masthusen. Nansen har byggt en plattform baserad på EPiServer CMS 6R2 Enterprise som låter Diligentia snabbt och enkelt skapa upp webbar när nya projekt drar igång.

Beställare: Jonathan Brun, Diligentia
Projektledning: Charlotta Lorentz
Design: Silver


No comments :

Post a Comment