Thursday, September 22, 2011

Nansen levererar ett molnbaserat filhanterings- och rapportgeneringssystem för en stor svensk organisation

Systemet som syftar till att effektivisera och underlätta det dagliga arbetet för dess användare lanserades i dagarna och ger användare säker och molnbaserad åtkomst till ett personligt och rättighetsstyrt filsystem.
Via en webbläsare kan användarna ladda upp och hantera multipla filer från varsom i världen, vilket eliminerar eliminerar behovet av VPN-uppkoppling och enhetsmappning.

Webbapplikationen tillåter även att användarna utifrån en enkel eller komplex batchbaserad sökning kan ta fram verksamhetscentrala rapporter i Excel, vilka har stöd för sortering och filtrering samt ett anpassningsbart utseende.

Webbapplikationen som till hög grad är AJAX-driven och interaktiv är utvecklad i .NET 4 och använder kontrollbiblioteket Telerik RadControls for ASP.NET AJAX.

No comments :

Post a Comment