Wednesday, October 12, 2011

Check in med Foursquare web 2.0 Exp NYC

Adrian Parker RadioShack (Amerikans elektronikkedja) med, Eric Freidman Foursquare pratar om hur deras samarbete har fungerat och vilka erfarenheter som de samlat på sig med arbetet med Foursquare specials.
Konceptet handlar i princip om att användaren checkar in via Foursquare i butiken och får 10% rabatt.
Det här är ett ganska intressant område att följa där vi i Sverige inte har kommit så långt ännu.

Några punkter från dragningen:

  • Foursquare har en dashboard för sina partner som gör det lätt att skapa kampanjer kring incheckning.
  • Alla återförsäljare som vill använda Foursquare specials måste genomgå en godkännande process.
  • Lösningen kräver ingen utvecklingsinsatts.
  • Det finns en del olika lösningar för företag för tex gruppincheckningar, tidsbaserade incheckningar mm.
  • Bara återförsäljare kan skapa affärer (inte produktleverantörer/tillverkare). En manager har ägandekapet av kontot och hanterar alla.
I den kundkrets som använder Foursquare specials har försäljningen ökat med 3,5 gånger.
Använda tex Foursqare som marknadsföringskanal tajtar till dialogen med kunden och bygger relation. Som försäljare måste man dock hantera detta och vara beredd på att svara upp till kritik och frågor i Sociala medier.
Det är ytterst viktigt att all personal i butikerna förstår konceptet. Foursquare tog lärdom av detta och har byggt upp ett system för att bl.a. skriva ut enkla beskrivningar och lathund för butiksanställda.
Hälften av RadioShacks försäljning är mobila enhet och många av deras kunder har en naturlig koppling till den mobila världen.
jag och Lybeck har redan utnyttjat konceptet och Checkat in på hotellet och inkasserat en gratis öl i hotellbaren.

No comments :

Post a Comment