Tuesday, September 23, 2014

The Dead Pixel Society

In 1996, it was a simpler time in technology.  • The first games of the Pokémon series hit the shelves in Japan, ultimately selling over 10 million copies, paving the way for the crazy successful multi-billion dollar series.
  • Walking into an electronics store yielded no trace of any Apple product or peripheral whatsoever, making the decision of purchasing a horrible PC equivalent an easy one.
  • Desktop icons on a Mac (8-bit, 256-color) were hand crafted, pixel-by-pixel in a 32 x 32 grid, via resource editing app ResEdit.


Conversely, in many ways, things were far more complex.


  ...Desktop icons for Mac (8-bit, 256-color) were hand crafted, pixel-by-pixel in a 32 x 32 grid, via resource editing app ResEdit.

Simplicity came with challenges. Challenges icon designers of the time embraced. Archaic tools were pushed beyond their limits, yielding creativity and detail that seemed to exceed their bounds.

Icon designers in the mid 90’s fueled each other to see what could be created with such finite constraints; mini mosaics of pure pixellated perfection. From system-level icons, to household objects, to movie characters, to original creations, the varied community of creators crafted downloadable icons which millions of users the world over enjoyed and customized their Macs’ desktops with. We defied those boundaries and challenged each other at our craft, as a global community. With time, nostalgia and grey hairs increase in tandem. To the former, I had a thought: get the band back together.

The Dead Pixel Society logo
Enter The Dead Pixel Society, a gathering of desktop icon designers from the mid-to-late ’90’s, reunited, designing under the constraints of that time...but toward modern subject matter. More than a "gallery of submissions", the site needed to document the creative process. Sketches. Concepts. Iterations. And, ultimately, the finished pieces:

http://thedeadpixelsociety.net/

As the group's founder, site creator, copywriter, and icon design contributor, I'd been talking with Jeffrey Zeldman over the past few months about the concept. Being a fellow desktop icon designer of the time, it was a creative medium near and dear. Pixel-based creation at that level, under ridiculous confinements and the foundation of today's desktop interface design, was a craft and movement that was not even on the radar of today's UI enthusiasts. As such, he’s asked me to be on The Big Web Show, his award-winning radio show dubbed “Everything web that matters”. Previous guests have included Jason Fried (37 Signals), Anthony Casalena (Squarespace founder and CEO), Evan Williams (co-founder of Blogger, Twitter, and Medium), and the speakers of An Event Apart.

With the show to air a couple weeks from now, stay tuned via http://5by5.tv/bigwebshow for the broadcast and downloadable .mp3!

Wednesday, September 17, 2014

Hela organisationen måste förändras inför en fungerande upplevelsewebb

De flesta kunder vi träffar har lätt att ta till sig de teoretiska fördelarna med att logga, skapa och bearbeta en framtida upplevelsebaserad, ”experience” berikad webb.

Och det visar sig även någorlunda i försäljningsstatistiken världen över. Så pass att försäljningen faktiskt ska gå rätt bra av olika portfolioprodukter från bjässar som EPiServer, SDL, Sitecore, Adobe och Oracle. Inte minst då, liksom med kombinerade e-handelsprodukter för några år, CXM-produkterna och modulerna ofta köps in ”för säkerhets skull”. De kostar betydligt mindre när andra CMS-licenser ändå ska förvärvas och många större kunder är säkra på att de kommer att användas så fort ansvariga har utsetts och implementationsprojekten dragit igång.

Men det händer inte.

Kundföretagen har förtvivlat svårt att utse nya ansvariga roller och hitta tid att starta upp den här typen av projekt i sin befintliga organisation. Nu agerar flera av CMS-företagen på detta. Vi märker att kunderna är tacksamma då vi på Nansen tar en ledande roll för att utreda, definiera och planera för kundresan. Samt ge förslag på en framtida organisation redo att löpande jobba efter nya arbetssätt.

Och EPiServers kollega Sitecore har i år storsatsat på nya Sitecore’s Sitecore Business Optimization Services (SBOS). En enhet som fokuserar på att hjälpa kunder att anpassa sin hela organisation efter de nyinköpta CXM-produkterna. De bygger mycket av sina råd på best practice från kunder som faktiskt förändrat sina marknads- IT- online marketing och supportenheter för att arbeta på ett modernare sätt. Det finns även ett ”Customer Experience Board Game”, en instruktionsbok och en ”Maturity Model”.

Det hela är en typ av tillbakagång till CMS-företagens idag sällan marknadsförda ”Expert services”, mer efterfrågade då produkterna var råare och mer komplexa att finjustera 5-7 år sedan.

Adobe var inte helt fel ute då de redan förra hösten sade ”We only speak to top management” i ett uppdrag för TeliaSonera där Nansen var iblandade. Adobe syftade till att AEM-produkten inte gör någon skillnad i sig. Hela företaget måste förändras från grunden om något ska hända.