Tuesday, December 9, 2014

New ownership at EPiServer - how will it affect your organisation?

EPiServer today officially announces new ownership. The US private equity firm Accel-KKR will be taking over the formerly Swedish owned company.
With the change of ownership, EPiServer will inherit a new portfolio of similar technology companies. Most notably, EPiServer’s former competitor Ektron CMS has also been taken over by Accel-KKR. So what does this new ownership mean for EPiServer clients?

Initially, very little will change. First of all, clients' concerns about the deal will be addressed and reconciled through several user studies.

It will also take some time before the new American or European sales offering gets to a serious stage, and it’s unlikely that the new owners will try to push the new products onto existing customers. There are earlier product options for the critical evaluation platform, and the owners will acknowledge this.

But on paper the deal makes great business sense for everyone. Ektron is affordable with a strong American base (around 3,000 active customers), while EPiServer is high on innovation and has a strong market in Europe. There are no direct technical collisions, so there is nothing to suggest that there will be problems or clashes ahead. Both systems are based on the Microsoft .NET environment and are similar in terms of cloud connectors and architecture.

As a client however, you might notice this change of ownership in other ways.

Investment by EPiServer over the last few years in e-commerce (Media Chase), search technology (SiteSeeker, Trufflr), and collaborations in marketing automation (Silverpop), and DAM (Celum, QBank); has helped create an innovative profile. Compared with the new corporate partner, EPiServer offers a solid digital marketing package with full control of the customer experience. With a new owner, EPiServer products are expected to rank higher than Ektron’s, and EPiServer 7.5 / 8 is expected to be the one on top.

Ektron also offers services in Persona Management, Marketing Optimization, and Digital Experience; but EPiServer's portfolio of digital marketing, analysis, testing, and personalization with the associated e-commerce is considered more sophisticated, well-integrated, and technologically advanced.

EPiServer clients can now take advantage of the clear benefits, with doubled R & D, and marketing and sales support partially controlled by the fast-moving US market. This will also be reflected in Europe, where it will be easy to quickly modify according to new trends and findings.


So, sit back, relax, and look forward to an even better, more innovative product content management, marketing support, and e-commerce in 2015. If you have any further concerns about the "new EPiServer”, get in touch with Nansen and we’ll be happy to answer any questions.

EPiServer får helt nya ägare, vad betyder det för er som kund?

EPiServer får idag officiellt nya ägare. Amerikanska private equity-bolaget Accel-KKR tar över det tidigare svenskägda bolaget.EPiServer hamnar i och med ägarbytet i en ny typ av bolagsportfölj där mer snarlika teknikbolag återfinns. Inte minst den forna konkurrenten Ektron CMS som även de just togs över av Accel-KKR.

Initialt väntas inte affären påverka mycket. Först ska alla partners och kunders kunskap om, och känsla för, affären få tid att smälta in. Och sedan eventuellt stämmas av genom olika användarundersökningar.

Det kommer ta ett tag innan nya amerikanska eller europeiska säljambitioner når hela vägen fram till ett möte och vid det tillfället är det dessutom osäkert om de nya ägarna kommer våga prata om den ena eller andra produkten till alla befintliga kunder. Det finns ett tidigare produktval efter kritisk plattformsutvärdering som de nya ägarna måste respektera.

Men på pappret fungerar verkligen affären, Ett prisvärt Ektron med stark amerikansk bas om 3000 aktiva kunder slås samman med ett innovativt EPiServer starka i Europa. Inte heller finns några direkta tekniska kollisioner som kan orsaka huvudbry för de nya ägarna. Båda systemen bygger på samma Microsoft .NET miljö och är lika varandra sett till molnkopplingar och syn på arkitektur.

På längre sikt kan ni nuvarande kunder däremot komma att märka av sammanslagningen på andra sätt.

EPiServers medvetna förvärv inom e-handel (MediaChase), sökteknologi (Siteseeker, Trufflr) och samarbeten inom marketing automation (SilverPop) samt DAM (Celum, Qbank) de senaste åren har hjälpt till att skapa en innovativ profil. Jämfört med nya koncerngrannen erbjuder EPiServer idag ett solitt digital marketing paket med full kontroll av kundupplevelsen.

Hos en ny ägare väntas EPiServers produkter rankas högre än Ektrons. EPiServer 7.5/8 väntas framöver bli vad ägarna tekniskt satsar på.

Ektron erbjuder även de tjänster inom Persona management, Marketing optimization och Digital Experience men EPiServers portfolio inom digital marketing, analys, test, och personalisering med tillhörande e-handel anses mer avancerad, välintegrerad och tekniskt långt kommen.

Kunder till EPiServer får därmed framöver en produktleverantör med fördubblad R&D, marketing och säljstöd delvis kontrollerat från den snabbrörliga, viktiga amerikanska marknaden. Det kommer förhoppningsvis även spegla sig i Europa där vi snabbare kommer få ta del av trendanpassningar och nya rön.

Så, ta det lugnt och se fram mot en ännu bättre, mer innovativ produkt för innehållshantering, marknadsstöd och e-handel 2015. Och prata gärna med oss på Nansen om ni har ytterligare funderingar om det ”nya EPiServer”.